• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

ОДС - дебрийфинг

 

 

pozdrav

 

Историята ни започва с кратно пояснение:


Общото делегатско събрание може да бъде прието като официално събиране на длъжностния състав на организацията и публично обсъждане и вземане на решения по важни за НСОБ теми като например финансовото положение или организирането на лагери и обществени прояви (например чистене на местност или засаждане на дръвчета).

ОДС се провежда при отворени врати, което ще рече, че всеки желаещ и заинтересован от дискусията може да присъства. В гласуванията по определени въпроси участват пълнолетните членове на организацията, докато непълнолетните или гостите (нечленуващи в НСОБ) получават правото на съвещателен глас.


Тази година събранито се проведе в село Труд, област Пловдив.

fellowship-of-scouts


 На 19.11.2011г се събра Задругата на Лилията, завърза изморените си от път грифони, седна на кръглата маса и с гръмък глас, стигащ до залите Аменти, водачът на шепата герои откри събранието. Избраха се председател на събранието, протоколчик и преброител.


 Слова почнаха да опоменават събития от изминалата година и финансовото положение на организацията. С леки сърца героите заизброяваха подвизите на различните региони и добрите дела, свършени от предишното им събрание преди три години.


След щателно гласуване се реши Управителния Съвет да претърпи леки промени както в броя на членовете му, така и във функцията им. С мнозинство бе избран Иван Чернов за втори мандат като председател на НСОБ, а Апостол Караганчев сподели съдбата му, като също бе преизбран за длъжността си. Да влезнат в състава на УС бяха избрани Марина Минчева, Милена Воденичарова и Ина Рибарева.


Сегашният състав на Управителния Съвет е Иван Чернов - председател, Марина Минчева - заместник председател, Апостол Караганчев - главен скаут, Ина Рибарева - член на УС и Милена Воденичарова - член на УС.


Дамян Грозданов бе преквалифициран в международен комисар, а Константин Папаризов бе преизбран да пиша т'ва дето го четете ся.


Обедната почивка даде сили на протагонистите ни и сериозните въпроси продължиха:
Обсъди се членския внос и ролята му в поддържането на способносите на НСОБ да функционира.


Нова емблема бе в центъра на вниманието за момент, прерастнал в дискусия и заключение, че няма да има нова емблема. Многоминутен диалог бе необходим на всеки от присъстващите да си даде сметка колко е важно да се приемат стандартни мерки за безопастност на скаутите в разнообразните им приключения. Бе направен краткосрочен план за действие на организацията за 2012 година и всеки от присъстващите (телом или само духом) пое своята отговорност да участва в изградените щабове за дейностите които тепърва ще ни радват следващата година.