• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

Мрън-мрън vol.3


"Любен Каравелов пише знаменитото си стихотворение, тъгувайки прокуден в Румъния. Песента, която е с ярко изразен носталгичен характер и до днес се пее от българите в чужбина с умиление за Отечеството."
На открито небе и насред горската поляна ефектът на тази песен може да се усети дълбоко у всеки от нас. "Скаутски Следи" Ви приканва да си спомните тези емоции, които ни правят българи!ХУБАВА СИ, МОЯ ГОРО


 

Хубава си, моя горо,
миришеш на младост,

но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост:

който веднъж те погледне,
той вечно жалее,

 

че не може под твоите
сенки да изтлее,

 

а комуто стане нужда
веч да те остави,

 

той не може, дорде е жив,
да те заборави.

 

Хубава си, моя горо,
миришеш на младост,

 

но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост,

 

твойте буки и дъбове,
твойте шуми гъсти

 

и цветята, и водите,
агнетата тлъсти,

 

и божурът, и тревите,
и твойта прохлада,

 

всичко, казвам, понякогаш
като куршум пада

 

на сърцето, което е
всякогаш готово

 

да поплаче, кога види
в природата ново,

 

кога види как пролетта
старостта изпраща

 

и под студът, и под снегьт
живот се захваща.