• Национален летен скаутски лагер
 • Национален летен скаутски лагер
 • Национален летен скаутски лагер
 • Национален летен скаутски лагер

Във връзка с нарастващата заболеваемост от COVID-19 в страната, ние от екипа на Национална Скаутска Организация на България (НСОБ) се стараем да превърнем Национален летен лагер 2022 г. в максимално безопасна среда, като осъзнаваме, че абсолютно безопасна среда в условията на епидемия няма. В тази връзка напомняме, че здравето е на първо място лична отговорност и в случай, че даден участник е във влошено здравословно състояние или е бил в контакт със заразно болни лица, той/тя не бива да се включва в лагера.

 

Поради съществуващите рискове от предаване на инфекция в затворени пространства, задължаваме участниците да носят маски по време на пътуването от и до мястото на лагера. 

 

Ние от екипа на НСОБ ще вземем всички необходими мерки за спазване на засилена хигиена и дезинфекция по време на лагера. Здравословното състояние на участниците ще бъде наблюдавано от квалифицирано медицинско лице.
Поради епидемичната обстановка в България, Национална Скаутска Организация на България е подготвила следния план за действие в кризисни ситуации, които са пряко свързани с COVID-19:

 

 • В случай, че участник от лагера проявява симптоми, обвързани с COVID-19, следва да бъдат взети следните мерки:
  1. Съответният участник от лагера ще бъде тестван с предварително съгласие от родителите/настойниците му. При несъгласие на родителите/настойниците да бъде направен бърз тест, участникът се отстранява от лагера, като транспортирането му остава ангажимент на родителите/настойниците. Таксата за лагер не се възстановява.
  2. В случай на положителен резултат от бързия тест за COVID-19, следва участниците от лагера, които са били в близост до съответното лице, да бъдат частично изолирани от останалите участници в лагера, с цел да се предотврати разпространението на COVID-19.
  3. В случай че някое от контактните лица впоследствие прояви симптоми, следва да бъде повторена гореспоменатата процедура.

 

 • В случай че над 20% от участниците в лагера са болни от COVID-19 (с положителни бързи тестове), лагерът се прекратява преждевременно.
  1. Лица с положителен тест за COVID-19, лица с проявени симптоми и контактни лица следва да бъдат взети от мястото на лагера от техните родители/настойници.
  2. За лица, които не проявяват симптоми и не са контактни, НСОБ се заема с организацията на транспорта и покрива транспортните разходи до общия сборен пункт – ЖП гара Габрово.
  3. При преждевременно прекратяване на лагера заради COVID-19, таксата за лагер не се възстановява.

 

Провеждането на Национален летен лагер 2022 г., както и всички взети превантивни мерки и настоящия план за действие са съобразени с действащите противоепидемични мерки на територията на Република България.